Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 598686-N-2020 z dnia 2020-10-19

Ogłoszenie nr 540204993-N-2020 z dnia 19-10-2020 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598686-N-2020
Data: 19.10.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Publiczne nr 24 "Chatka Puchatka", Krajowy numer identyfikacyjny 53058186000000, ul. ul. Zwycięstwa 47, 45-854 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 47 44 106, e-mail sekretariat@pp24opole.pl, dyrektor@pp24opole.pl, faks 77 457 25 85.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: sekcja I
Punkt: I.1)
W ogłoszeniu jest: www.pp24.opole.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.pp24opole.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: sekcja I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: www.pp24.opole.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.pp24opole.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: sekcja I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: www.pp24.opole.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.pp24opole.pl

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych