Zapoznaj się z ofertą naszego przedszkola

Dysponujemy

- Kompletem opolskich strojów ludowych dla dzieci, które wykorzystujemy podczas uroczystości o charakterze regionalnym,,
- Przenośnym sprzętem ogrodowym (krzesła, stoły parasole, namioty, baseny, zabawki ogrodowe),
- Sprzętem nagłośniającym i audiowizualnym,
- Bogato wyposażoną biblioteką.

Organizujemy

- Zajęcia otwarte uroczystości i imprezy wewnątrz i na zewnątrz placówki,
- Festyny rodzinne,
- Wycieczki i wyjazdy,
- Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków,
- Spotkania z ciekawymi ludźmi np. autorka bajek dla dzieci, pszczelarzem, oraz ludźmi różnych zawodów.

Współpracujemy

Od wielu lat współpracujemy z:

- Wiejskim Przedszkolu w Naroku – udział dzieci w spotkaniach z dziećmi wsi w celu zapoznania z przyrodą, natura na wsi,
- Biblioteką Osiedlową – organizowanie spotkań dla dzieci w celu przybliżenia postaci autorów książek dla dzieci, uczestniczenie w aukcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
- Galerią Sztuki Współczesnej – udział w zajęciach plastycznych,
- Teatrem Lalki i Aktora
- Muzeum Śląska Opolskiego,
- Nadleśnictwem Opole,
- Szkołą Podstawową nr 9, 10 i 14 – realizacja programu współpracujemy ze szkoła,
 - Policją – pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Projekty edukacyjne i wychowawcze

W tym roku szkolnym realizujemy projekty edukacyjne i programy wychowawcze:

Moje dziecko idzie do szkoły” – Cel programu: ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci.

Zwinny przedszkolak, Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina, Biały ząbek Cele projektów: edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci.

,,Czyste powietrze wokół nas” CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje placówka.

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

- język angielski
- zajęcia z logopedą.
- terapia pedagogiczna
- religia.

Zajęcia edukacyjne w naszym przedszkolu

Zajęcia edukacyjne odbywające się w naszym przedszkolu to:

- z mowy z elementami przyrody, ekologii,
- plastyczno – techniczne,
- rytmiczno – muzyczne,
- ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
- z zakresu edukacji matematycznej,
- relaksacyjne,
- teatralne.

Oferta naszego przedszkola

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w poszczególnych grupach są różnorodne, ciekawe, dostosowane do zainteresowań dzieci,Staramy się zapewnić im duży wybór zajęć twórczych, zachęcić do poznawania otaczającego świata oraz uwrażliwić na sprawy naszego ekosystemu,
Nasze przedszkole tworzy warunki, które pomogą dziecku w rozwijaniu jego możliwości, porządkujemy dziecięce wyobrażenie o świecie,
W trakcie wielu zajęć dzieci mają okazję do wyrażenia własnych myśli i uczuć,
Nasze przedszkole wyróżnia się świetnym przygotowaniem dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych,
Dbamy o to, aby nasze przedszkolaki rozwijały się we wszystkich kierunkach, dlatego dajemy im możliwości korzystania z różnorodnych zajęć realizowanych zarówno w ramach podstawy programowej jak i w czasie zajęc popołudniowych.