Grupa Kangurki

 • Co słychać w grupie – czerwiec 2021
 • U Mamy Kangurzycy”
 • Czerwiec 2021
 • Tematyka kompleksowa:
 • I LATO- CZAS ZABAWY
 • II KOLOROWE LATO
 • III ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
 • IV DO WIDZENIA!
 • Wartości przewodnie:
 • TOLERANCJA
 • ZAUFANIE
 • Zadania wychowawczo- dydaktyczne
 • Poznanie znaczenia TOLERANCJA, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii; rozwijanie umiejętności nazywania emocji; budzenie empatii
 • Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca; rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, wzbogacenie słownika czynnego, rozwijanie mowy komunikatywnej; zachęcenie do uważnego słuchania siebie nawzajem
 • Utrwalenie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie orientacji przestrzennej; zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoja kolej podczas wykonywania zadań
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, poznanie wybranych kroków tanecznych; uwrażliwienie na piękno tańca
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, poznanie wyglądu i nazw wybranych kwiatów letnich; rozwijanie motoryki małej, wzbogacenie doświadczeń plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczuć i emocji, rozumienie pojęcia „tolerancja”; rozwijanie kreatywności, empatii i wrażliwości
 • Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania; uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, a w szczególności pszczoły
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania
 • Nauka rozpoznawania świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości; rozwijanie twórczego myślenia; wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Poznanie znaczenia ZAUFANIA na podstawie opowiadania; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; ukazanie konsekwencji ufania obcym
 • Przybliżenie różnych sposobów spędzania wolnego czasu latem; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw
 • Czas wolny nad morzem- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas zabaw matematycznych
 • Poznanie ciekawych zabaw na świeżym powietrzu ; dostrzeganie korzyści płynących z aktywności fizycznej
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych ; rozwijanie poczucia estetyki
 • Zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych
 • Poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury; rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego; doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania; rozwijanie słuch fonematycznego
 • Poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora; uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów; doskonalenie sprawności liczenia
 • Poznanie sposobów ochrony przed słońcem; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw nad morzem; rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nam morzem
 • TOLERANCJA
 • To szacunek do osób, które mają inne przekonania, poglądy czy wierzenia, zachowują się w niespotykany przez daną osobę sposób lub wyglądają inaczej. Tolerancja nie jest równoczesna z koniecznością zmiany poglądów na dany temat, jest natomiast poszanowaniem różnorodności.
 • Podstawę tolerancji u dzieci można rozwijać poprzez:
 • - organizowanie spotkań z ludźmi o różnym wyglądzie czy stopniu sprawności
 • - podkreślanie prawa każdego do posiadania własnego zdania, nawet jeśli znacząco różni się ono od zdania ogółu
 • Uświadomienie, że ta sama sytuacja przedmiot czy osoba może być inaczej widziana i rozumiana przez różne osoby, z jednoczesnym podkreśleniem, że jest to naturalne zjawisko.
 • Najlepszym sposobem nauki jest przykład; wykazujmy się więc tolerancją różnorodności dzieci ,pracowników przedszkola i innych ludzi prezentowaną za pomocą zachowań i wypowiedzi pełnych szacunku.
 • ZAUFANIE
 • Zaufanie jest jednym kluczowych elementów pozwalających na budowanie zdrowych i trwałych relacji z członkami rodziny czy przyjaciółmi. oznacza uznanie, że zamiary danej osoby są przyjazne, oraz pewność , że można jej powierzyć swoje dobra, tajemnice czy dzielić się w nieskrępowany sposób swoimi myślami i poglądami. Dzieci intuicyjnie wiedzą, czym jest zaufanie. Doświadczają tego na co dzień, mając kontakt z osobami, które darzą ogromnym szacunkiem oraz spotykając ludzi, których się obawiają. W przedszkolu dziecko poznaje sposoby budowania relacji przyjacielskich, np. dotrzymywanie słowa, mówienie prawdy, dotrzymywanie tajemnic, pomaganie w razie potrzeby itp. Opowiadamy historie, w których występują postaci godne zaufania i takie, na których nie można polegać. Chwalimy przedszkolaki za prezentowane przez nie zachowania, które budzą zaufanie, sprawiają, ze można na nich polegać. Podkreślamy, że choć zaufanie jest wartościowe, nie należy ufać wszystkim.
 • WAŻNE WYDARZENIA
 • 01. 06. 2021 Dzień Dziecka
 • 09. 06 2021 Dzień Przyjaciela
 • 23. 06. 2021 Dzień Ojca
 • WIERSZE I PIOSENKI DO NAUKI PAMIĘCIOWEJ
 • Piosenki
 • Co kto lubi” sł. Anna Bernat muz. tradycyjna
 • Dwóm tańczyć się zachciało!” sł. i muz. tradycyjna
 • Kwiat” sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska
 • Poleczka na lato” sł. Dorota Gellner, muz. Adam Skorupka
 • Stonoga” sł. muz. tradycyjne
 • Dźwięki lata sł. Urszula Kamińska, muz. Jędrzej Rochecki
 • Tory kolejowe” sł. i muz. Marta Bogdanowicz KDS
 • Zabawy pod trzepakiem” sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
 • Rybak” sł. Arkadiusz Maćkowiak, muz. Stefan Gąsieniec
 • Niech żyją wakacje!” sł. Maria Kownacka, muz. Jan Wesołowski
 • Wiersze
 • Czerwiec” Janusz Jabłoński
 • Bardzo lubię czerwiec,
 • a najbardziej za to ,
 • że to właśnie w czerwcu
 • zaczyna się lato.
 • I nikt nie narzeka,
 • że brzydka pogoda
 • i pachną truskawki
 • i można zjeść loda.
 • Lubię go za słońce,
 • które jasno świeci
 • i za to, że w czerwcu
 • Święto mają dzieci.
 • Maciek i Małgosia” Małgorzata Barańska ( zabawa kołowa)
 • Przyszedł Maciek do Małgosi,
 • pięknie ją do tańca prosi,
 • A Małgosia odpowiada:
 • Bardzo temu jestem rada.
 • Pobawimy się troszeczkę,
 • zatańczymy dziś poleczkę”
 • Maszerują dzieci” M .Barańska (zabawa kołowa)
 • Wietrzyk wieje, słonko świeci,
 • maszerują drogą dzieci.
 • Jaka długa jest ta droga!
 • Zosię boli jedna noga,
 • jaka długa jest ta droga!
 • Zosię boli druga noga!
 • Teraz dzieci sobie siedzą
 • i śniadanko sobie jedzą!
 • Chodzi wilk wokół zagrody” Marlena Szeląg ( zabawa ruchowa w kole)
 • Chodzi wilk wokół zagrody,
 • chodzi tam nie dla przygody.
 • Zła jest tego wilka minka,
 • z jego pyska cieknie ślinka.
 • Ma on na koźlęta chrapkę, już wystawia po nie łapkę.
 • Żadna kózko już nie zwlekaj,
 • raz, dwa, trzy i …uciekaj!
 • Tomek ma rowerek” Małgorzata Barańska ( zabawa ruchowa z rymowanką)
 • Mały Tomek ma rowerek,
 • jedzie sobie na spacerek.
 • W moście dziura,
 • w dole rzeczka!
 • W górze kręcą się kółeczka…
 • Słonko” E. Skorek
 • Duże koło,
 • pełno kresek:
 • długich krótkich,
 • małych dużych.
 • Buzia pięknie uśmiechnięta!
 • I słoneczko oczka mruży!
 • Słońce” Marlena Szeląg ( zabawa integracyjna z rymowanką)
 • Krąży słońce po tym niebie,
 • zaraz przyślę je po ciebie,
 • lecz uważaj jest gorące!
 • Będą dłonie twe bolące!
 • Raz, dwa, trzy,
 • słońce teraz trzymasz ty!
 • Wszystkim Tatusiom życzymy
 • dumy z dzieci
 • oraz
 • wszystkiego najlepszego!!! 
 •  
 •