Ramowy rozkład dnia

Poniżej przedstawiamy jak wyglada plan dnia w naszym przedszkolu.

6.15 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne ,tematyczne we wspólnej sali z wszystkimi dziećmi niepodzielnymi wiekowo zgodnie z założeniami metody Montessorii uczą się współdziałać w myśl zasady ?nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj? oraz pomagać sobie wzajemnie . Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy oraz ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.

8.30 – 9.00 Czynności higieniczne przed śniadaniem . Śniadanie. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami ; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

9.00 – 10.10 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, tematyczne, swobodne i zorganizowane, imprezy okolicznościowe,

10.15 – 10.30 Czynności higieniczne przed II śniadaniem. II Śniadanie Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

10.30 – 11.45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, nauka i utrwalanie ubierania i rozbierania odzieży w szatni.

11.45 – 12.15 Czynności higieniczne przed zupą. Zupa. Pogadanki na temat kulturalnego zachowania się przy stole, oraz na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.15 - 14.00 Odpoczynek: w grupach starszych – relaksacja: kwadrans z bajką, organizowanie pracy indywidualnej i zespołowej ,ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; w grupie najmłodszej -relaksacja z na leżakach z ulubioną maskotką. Słuchanie ulubionych kołysanek, bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.45 Czynności higieniczne przed II daniem. II Danie obiadowe Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

14.45 – 17.00 Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu . Zajęcia dodatkowe . Rozchodzenie się dzieci.