Czas wolny

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne.

Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw.

Zapewniamy również:

Spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W naszym ogrodzie czeka dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu przedszkolakowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.
Wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszej grupie zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach z przytulankami. Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie nie są do tego zmuszane.