Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w Przedszkolu Publicznym nr 24 „Chatka Puchatka”

Miejsce, dni i godziny przyjmowania interesantów:

-  Dyrektor – gabinet dyrektora - poniedziałek  9.00-11.00 i wtorek 13.00 – 15.00

-  Intendent - sekretariat – codziennie 6.30 – 14.30

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy przyjmuje i załatwia dyrektor przedszkola lub pracownik przez niego wyznaczony   zgodnie z przydziałem czynności oraz kwalifikacjami.

Kolejność załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.

Sprawy pisemne załatwiane są w formie korespondencyjnej za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem do rąk własnych interesanta, decyzji.

Priorytetowo są sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków. Pozostałe zgodnie z datą wpływu i terminami przysługującymi na ich załatwienie.

Przedszkole prowadzi książkę korespondencji oraz klasyfikację spraw wg rzeczowego wykazu akt.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 22:21 Admin2