Przedszkole Publiczne nr 24 „Chatka Puchatka”  w Opolu jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
  3. Statut

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 17:32 Admin2