Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

29.09.2005

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola stanu sanitarnego

21.10.2005

Kuratorium Oświaty w Opolu

Stopień realizacji podstawy programowej

28.10.2005

Urząd Miasta Opola

Dokumentacja księgowa – podstawowe zasady i obowiązujące instrukcje

06.11.2006

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola stanu sanitarnego

30.11.2006

Urząd Miasta Opola Wydział Oświaty

Prawidłowość naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2006/2007

17.12.2007 – 07.01.2008

ZUS Opole

Zgłaszanie do ubezpieczenia; rozliczanie i opłacanie składek;
wypłata świadczeń; wnioski do naliczenia kapitału początkowego

23,24,28.01.2008

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola stanu sanitarnego

03-17.03.2008

Urząd Miasta Opola

Gospodarka finansowa; system kontroli wewnętrznej; wydatki

29.04.2008

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności

06.05.2008

Urząd Miasta Opola

Wdrożenie regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli
oraz rozporządzenia MEN z 11.03.2008

28-31.10.2008

Kuratorium Oświaty
w Opolu

Wizytacja przedszkola – ocena pracy placówki w okresie 5-letnim

13.01.2009

Urząd Miasta Opola

Prawidłowość naliczania odsetek od nieterminowych płatności

30.01.2009

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego

05.03.2009

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Ocena stanu sanitarnego w ramach urzędowej kontroli żywności

24.08.2009r.

Urząd Miasta Opola

Wdrożenie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

16.06.2010r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

27-28.05.2010r.

Urząd Miasta Opola

Realizacja zaleceń pokontrolnych

03.08.2020r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

11.10.2010r.

Inspektor do spraw żywienia

Kontrola żywienia dzieci w przedszkolu

11.02.2011r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kontrola w zakresie prawidłowości dopuszczania do użytku
programów wychowania przedszkolnego

15.11.2011r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych dla dzieci

26.03.2012r

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Urzędowa kontrola żywności

27.08.2012r.

ZUS

Zgodnie z upoważnieniem

26.07.2013r.

Urząd Miasta Opola

Gospodarowaniem ZFŚS - kontrola

04.02.2014r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci,
kontrola w planach remontowych

12.08.2014r. – 22.08.2014r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Ewaluacja problemowa

29.04.2016r.

OTARR w Opolu

Kontrola realizacji mechanizmu „Szklanka mleka” – styczeń-luty

03.08.2016r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Ocena stanu sanitarno-higienicznego przedszkola

30.03.2017r. – 14.04.2017r

PIP

Prawo Pracy w tym BHP, legalność zatrudnienia

02.10.2017r. – 20.2017r.

ZUS

Zgodnie z upoważnieniem

23.04.2017r. – 27.04.2017r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Ewaluacja zewnętrzna

23.05.2017r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Podsumowanie ewaluacji

08.06.2018r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Ocena ogólna stanu sanitarnego przedszkola. Interwencja w sprawie mrówek.

24.06.2020r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu

Pobór próbek wody

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 22:33 Admin2
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 20:54 Admin2
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 20:54 Admin2
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 20:56 Admin2