1.   Rejestr dzieci przyjętych do przedszkola
 2. Dzienniki pracy grup
 3. Książka wyjść
 4. Ewidencja emerytów i rencistów
 5. Rejestr wypadków pracowników w pracy
 6. Rejestr wypadków dzieci
 7. Rzeczowy wykaz akt
 8. Książka korespondencji
 9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 10. Ewidencja znaczków pocztowych
 11. Ewidencja środków trwałych
 12. Ewidencja kartotek materiałowych
 13. Spis zasobów bibliotecznych
 14. Ewidencja indywidualnej odzieży ochronnej
 15. Ewidencja środków czystości
 16. Wykazy archiwizacyjne
 17. Kryteria dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 18. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 19. Zakładowy plan kont
 20. Ogólne zasady rachunkowości
 21. Instrukcja inwentaryzacyjna
 22. Instrukcja obiegu dokumentów
 23. Instrukcja p.poż
 24. Rejestr godzin ponadwymiarowych i zastępstw

Dokumentacja Przedszkola Publicznego nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu archiwizowana jest wg Rzeczowego wykazu akt z uwzględnieniem kategorii archiwalnych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 22:13 Admin2