1. Regulamin pracy
  2. Regulamin wynagradzania
  3. Regulamin organizacyjny
  4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  5. Regulamin pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  6. Regulamin przyznawania nagród dyrektora
  7. Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  8. Regulamin Rady Pedagogicznej
  9. Regulamin Rady Rodziców
  10. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro
  11. Regulamin kontroli zarządczej

  Udostępnienie regulaminów:

  Wszystkie regulaminy są dostępne w gabinecie dyrektora.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 22:09 Admin2