Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Przedszkolu Publicznym nr 24 "Chatka Puchatka", o danych teleadresowych ułatwiających kontakt z nami.