Opinie-2

Rodzice współdecydują i podejmują, decyzje odnośnie funkcjonowania przedszkola zgodnie z ich oczekiwaniami.

Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Promujemy tożsamość narodową i uczymy „bycia dobrym Polakiem oraz Europejczykiem”.

Propagujemy postawy proekologiczne biorąc udział w akcji „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „Dobre rady na elektroodpady” oraz zdrowy styl życia uczestnicząc w projektach „Zachowaj równowagę – szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”