Opinie-1

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń.

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy, każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Stworzyliśmy znakomite warunki i miłą, domową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.